תיכון אהל שם | דבר המנהל

תלמידים, הורים , מורים ועובדים יקרים – קהילת "אהל -שם",
שנת הלימודים תשפ"ד נפתחת לאחר בשורה משמחת שקיבלנו לקראת סוף הקיץ ממשרד החינוך.
בית הספר נבחר כמצטיין משרד החינוך (רמה 2 – הרמ ה השני יה הגבוהה ביותר) בתחום הערכי, החברתי והלי מודי לשנת הלימודים תשפ"ג.

זאת לאחר שקלול כלל הישגי מחזור פ"א שסיים את הלימודים בתשפ"ב (נשמע כמו תרגיל אוריינות מתמטי , אבל נתמודד ☺ . )

במדדים הערכיים – חברתיים נכללים בין היתר: שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות לאומי -אזרחי,מניעת נשירת תלמידים וקליטת תלמידי החינו ך המיוחד.
במדדים הלימודיים נכללים בין היתר: אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות,אחוז הזכאות לתעודת בגרות איכותית, ומידת השיפור בהשוואה לשנה הקודמת.
לא זו אף זו – בית הספר נמצא בדירוג שערך עיתון "ידיעות אחרונות", על סמך נתוני משרד החינוך, במקום ה – 16 בארץ (והראשון ברמת-גן) כמצטיין במספר הזכאים לבגרות
במתמטיקה ובאנגלית חמש יח"ל.
אין ספק - מעט נחת ותחושת "מי מנוחות" בחלקת האלהים הקטנה שלנו, אל מול הסערות העוברות על החברה הישראלית כמעט מדי יום.
בשעה שאני כותב לכם את הדברים, ארגון המורים ומשרדי האוצר והחינוך הגיעו להסכם שכר למורי התיכונים שיאפשר את פתיחת שנת הלימודים. מובטח לנו גם ששנים מספר נוכל
להירגע מהחשש לעיצומים ושביתות, והלימודים יתנהלו ללא הפרעות מיותרות, שפוגעות הן בתלמידים והן במורים. בתקשורת עלו נושאים שונים הקשורים למערכת החינוך: המשבר
החריף בגיוס מורים, מעמד המורים, שכר המורים, איומי ארגון המורים ועוד. נושאים חשובים בלי ספק. עם זאת, כמעט ולא שמענו על דיונים לגבי תובנות פדגוגיות, מטרות החינוך
והכשרת מורים מתקדמת וראויה. כרגיל, הזדמנות לחשיבה משמעותית על מערכת החינוך ועל הרפורמות הנדרשות בה כדי לקדמה, התמסמסה בדיוני שכר. שכר המורים הוא נושא
משמעותי. כך גם נושא השכר של עובדי ציבור באשר הם )עובדים סוציאליים, פסיכולוגים בשירות הציבורי, מתמחים ורופאים בתחילת דרכם, שוטרים ועוד(. במערכת החינוך ולא רק,
מצער שכבר עשרות שנים דיוני שכר הינם כסות לסטגנציה .
הריטואל הקבוע של פתיחת שנת הלימודים משכיח מעט שמזה שמונה חודשים החברה הישראלית שסועה מאד בעקבות הרפורמה /המהפכה המשפטית , כמות הנרצחים בחברה
הערבית מרקיע ה שחקים, ויוקר המחיה מאיים להכריע משפחות רבות.
בתי הספר , כך החליט גם שר החינוך, אינם יכולים להתקיים כבועה מנותקת מהנעשה בחברה הישראלית. עוד לפני החלטתו של השר, אנחנו ב"אהל-שם" החלטנו שכלל
התלמידים בשכבות ט' - י' יעסקו בנושא הדמוקרטיה הישראל ית במסגרת שעת חינו ך נוספת בכיתות. לא כדיון חד פעמי, אלא באופן מתודי מדי שבוע, כ נושא שנתי, בעזרת דיונים,
משחקים וסרטונים. מחנכי שכבות אלה יעברו השתלמות מסודרת על ידי " מדרשת אדם " שמקום מושבה בירושלים, על ערכים דמוקרטיים והדילמות ה מוסריות הנובעות מהם, באופן
פלורליסטי ומאפשר. מ טרת הפעילות היא לקרב את הרחוקים, ולבדוק באופן אישי וקבוצתי, איך ניתן להתגבר על קשיים בחברה הישראלית, תוך אימוץ מושגים ומילון משותפים .
תוכנית ייחודית נוספת שאנו מאמצים )בזכות עיריית רמת-גן( במספר כיתות )כלל הכיתות הקטנות, וכיתות התגבור ו העתודה ה מדעית - טכנולוגית בשכבות ט' – י' ( היא : תוכנית
אקסליום - תוכנית "מסעות חשיבה". זוהי תוכנית בינלאומית לפיתוח ולהערכה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. התוכנית מפתחת מיומנויות חשיבה באמצעות מערכת משחקים מבוססי
בינה מלאכותית ומשלבת עבודה עצמאית בפלטפורמת אקסליום לצד פעילו יות של הקנייה עם המחנכים בכיתה .
מבחינת בינוי ותוספות - זו כבר השנה השניי ה שאנחנו ממשיכים ברפורמה הייחודית ברמת-גן של צמצום מספר התלמידים בכיתות (כיתות של עד 32 תלמידים בשכבה ט' החדשה
).

זו הסיבה שלמרות שאין גידול משמעותי במספר תלמידי בית הספר, מספר הכיתות גדל וימנה 51 כיתות.

באופן טבעי, הגידול במס פר הכיתות חייב קליטת מורים בכמות גדולה הרבה יותר מכמות המורים שלא ממשיכים. כאן המקום לברך את 30 המורים החדשים הבאים בשורותינו.
הדבר חייב בנוסף גם הקמת מבנה יביל דו קומתי נוסף בחצר בית הספר (שישרת את תלמידי י"ב).

תוספת משמחת נוספת לאחר שנה של בקשות ותהליכי קבלת אישורים, היא מצלמות בטחון בכל מסדרונות בית הספר (בנוסף למצלמות הקיימות בחצר).

בימים אלה מסתיימת התקנת המצלמות, שיעזרו לשמור על הבטחון הא ישי של התלמידים במהלך לימודיהם.
ולאחר שנתיים! שהקולטים הסולאריים שהותקנו על הגג, לטובת יי צור חשמל, לא חוברו לרשת החשמל, והפכו "פיל לבן", בקרוב מאד יחוברו הקולטים לרשת החשמל ויתחילו להפיק
חשמל. כמובן, נדאג לכלל האישורים הבטיחותיים הנדרשים (כולל בדיקות קרינה).
לסיום , אני מברך בברכת ברוכים הבאים את תלמידי ט' החדשים ה מצטרפים לקהילה שלנו.
אני מקווה שתרגישו במהרה שאהל-שם הוא גם ביתכם. לתלמידי י"ב – שתהא זו לכם שנה משמעותית ונעימה.
לכולנו – שתהיה שנה טובה ושלווה, שבה נתפתח ונתקדם באופן אישי ולאומי, ושנזכור שוב שתלמידי "אהל -שם ובוגריו הובילו ומובילים את החברה הישראלית.

יש למה לצפות . א' אהל ב' זה בית. לתמיד.


שנה טובה לכולנו


ישראל וילוז'ני
מנהל בית הספר