תיכון אהל שם | תכנית חברתית - ייעוצית

תכנית חברתית – ייעוצית בית ספרית לשנה"ל תשפ"א 

 

בתכנית החברתית שלושה צירים מארגנים:

הציר הערכי - הערכים העומדים בבסיס מגילת העצמאות ומטרות חוק החינוך הממלכתי

ציר התפתחות התלמיד - התכנית בנויה במעגלים חברתיים הולכים ומתרחבים מהפרט
אל הכלל בהתאמה לשלבי ההתפתחות וההתבגרות, ומושם בה דגש על התפתחות החשיבה
המוסרית ועל הרחבת הפרספקטיבה החברתית של התלמידים.

כל שכבת גיל מתמקדת במימד מסוים בהתפתחות זהותו של התלמיד:

  •  כיתה ט': זהות יהודית ישראלית לאומית תרבותית.
  •  כיתה י': מחויבות חברתית ואזרחית.
  •  כיתה י"א: לחיות במדינה יהודית דמוקרטית.
  •  כיתה י"ב: לקראת אחריות אזרחית ולאומית.

ציר הזמן הבית ספרי

  •  שלבים בהתפתחות הכיתה כקבוצה חברתית מתחילת השנה ועד סופה, וכן מתחילת הלימודים בבית הספר ועד סיומם.
  •  תכנית הפעילות הבית ספרית.
  •  לוח השנה (חגים, מועדים, ימי לוח).

תכנית חברתית-ייעוצית שכבה  ט' - שנה ראשונה בתיכון .עולם הלימודים הוא רק חלק מעולמו של המתבגר, רק נדבך אחד בחייו.
התכנית עוסקת במשימת חייו העיקרית של הילד, והיא התבגרותו במרחב החברתי, המשפחתי והאישי.

תכנית חברתית-ייעוצית שכבה י' - פיתוח המודעות העצמית לכוחות מקדמים והבולמים, אחריות אישית, בניית חלום, שיח על ערכים,
יציאה מעצמי וראיית הזולת.

תכנית חברתית-ייעוצית שכבה י"א – התלמידים עברו את מחצית הדרך בתיכון ,נכונים ומתרגשים לקראת המחצית השנייה.
השנה מלווה בתכנים חברתיים, ערכיים ורגשיים, תוך עמידה במשימה הלימודית ששיאה בחינות הבגרות .

תכנית חברתית-ייעוצית שכבה י"ב - שנה רביעית ואחרונה ללימודים בבית הספר. לפני שתלמידינו עוזבים ועוברים למסגרת צבאית,
נעסוק בנושאים משמעותיים לחייהם בעתיד, כמו דמוקרטיה, זכויות אדם, קבוצות מיעוט, שואה ותקומה, אזרחות טובה, תרומה לקהילה ולחברה ועוד.

 

 

חודש

שכבה ט

שכבה י

שכבה יא

שכבה יב

ספטמבר

פעילות היכרות וגיבוש  אורח החיים הבית ספרי תיאום ציפיות

 

קישוט הכיתה סיור בביה"ס

 

חגי תשרי – משמעות הסליחה

 

מועצת תלמידים כשליחות ציבורית 

 

ערב הורים לפתיחת שנה

פגישה מחודשת – העמקת ההיכרות  אורח החיים הבית ספרי אקטואליה

 

הצבת יעדים ומטרות: הקניית מיומנויות להשגת יעדים ברי השגה, אימון בניסוח יעדים מדידים ורלוונטיים 

 

חגי תשרי – מלחמת יום הכיפורים

 

מועצת תלמידים אחריות בוחר ונבחר

 

ערב הורים לפתיחת שנה

פגישה מחודשת – שיתוף בחוויות מהחופשה ועוד

אורח החיים הבית ספרי אקטואליה

 

מושגי הצלחה וכישלון – תפיסת העתיד

 

חגי תשרי - משמעותם התרבותית והערכית של מועדי ישראל

ובביטוייהם במרחב הציבורי במדינת ישראל

 

מועצת תלמידים – מנהיגות ושלטון

 

ערב הורים לפתיחת שנה

פעילויות פתיחה 

הסתגלות למציאות משתנה  אורח החיים הבית ספרי

 

התלמיד כחלק מקבוצה

חגי תשרי חשבון נפש אישי וקולקטיבי

 

קישוט המרחב הכיתתי

 

מועצת תלמידים – מנהיגות ואחריות 

 

ערב הורים לפתיחת שנה

אוקטובר

מעברים

 

בניית הכיתה כתא חברתי

 

להיות שייך – זהות אישית וקהילתית 

 

בחירות למועצת תלמידים

 

יום רבין – האיש ופועלו

התפתחות אישית ומעורבות חברתית  חשיבות המעורבות כערך חברתי יום מוקד לבחירת מקומות התנסות 

 

בחירות למועצת תלמידים

 

הגינות, יושר וטוהר הבחינות 

 

יום רבין – לא לאלימות: שסעים ומחלוקות

התפתחות אישית ומעורבות חברתית  מסלול למצוינות חברתית

 

בחירות למועצת תלמידים

 

הכנה לטיול שנתי + טיול שנתי

 

יום רבין – מי אתה יצחק רבין ?

זיכרון במחלוקת

 

הרצאה להורים – לקראת הליכי גיוס

פרויקט מעורבות חברתית – "היכולת להשפיע ולהוביל שינוי מסלול למצוינות חברתית

 

חברה דמוקרטית – חובות וזכויות 

 

בחירות למועצת תלמידים 

 

יום רבין – סובלנות, אחדות ופלורליזם

 

הרצאה להורים – המשפחה מתגייסת
נובמבר

מערכות יחסים קבלת האחר

לחיות בחברה דמוקרטית: תרבות המחלוקת-ניהול מחלוקות ויישובן

 

כ"ט בנובמבר – חשיבות ההצבעה באו"ם 

פיתוח אקלים מיטבי בכיתה ערך החברות חרם ונידוי חברתי חוסן נפשי

 

כ"ט בנובמבר - פולמוס החלוקה   

אהבה ומיניות

 

לחיות בחברה דמוקרטית: בין יהדות לדמוקרטיה – שילובים ומתחים

 

כ"ט בנובמבר - היום בו אישר העולם לעם היהודי לקבל מדינה משלו

הכנה לצה"ל – אחריות אישית וחוסן אישי

 

סדנאות חושן 

 

הגינות, יושר וטוהר הבחינות 

 

כ"ט בנובמבר – אז והיום 
דצמבר

הכנה לצה"ל – אחריות אישית וחוסן אישי

 

סדנאות חושן 

 

הגינות, יושר וטוהר הבחינות 

 

כ"ט בנובמבר – אז והיום 

הכרות עם זכויות האדם וחשיבותן

קישור לחיי התלמידים ולאחריות חברתית

 

דו"ח סטטוס – מעורבות חברתית 

 

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול: 

הגברת המודעות למצבי סיכון הכרוכים באובדן שליטה, נזקי האלכוהול, לחץ חברתי ופיתוח אחריות אישית וחברתית  הצגה – עדים של אלכוהול

שייכות וסולידריות: התפתחות אישית ומעורבות חברתית - דואגים לחברה

 

דו"ח סטטוס – מעורבות חברתית

 

הכנה לשירות משמעותי - השירות כביטוי לשייכות, לסולידריות ולמימוש עצמי

 

תחילת ההכנה למסע לפולין

שייכות וסולידריות - לקראת אחריות אזרחית ולאומית .הכנה לשירות משמעותי: ממדים ערכיים, אתיים ומוסריים בשירות

 

הכנה לטיול השנתי + הטיול השנתי חנוכה – מקור האור/האנרגיה שלנו

 

פרויקט מעורבות חברתית - סטטוס

ינואר

מניעת אלימות:

תפקיד חברתי באירוע אלים

 

תעודות- סיום סמסטר 

למידה יעילה: יכולות אישיות מול הישגים, סגנונות למידה, תכנון זמן  חרדת מבחנים

אהבה ומיניות: תקשורת, מהי אהבה ומהי חברות בגיל ההתבגרות, הטרדות מיניות קורס עזרה ראשונה

 

תעודות- סיום סמסטר 

מעורבות חברתית – הזנת הערות בתעודה 

 

הנעה, חיזוק האמונה העצמית ושליטה בתוצאות

 

לקראת בחירת מגמה: היכרות עם מודל תהליך קבלת החלטות, יום חשיפה למגמות ,תרגול המודל לבחירת מגמות

שונות ורב תרבותיות: ערכים, תופעת האנטישמיות לפני מלחמת העולם השניה, מאבק בגזענות   

 

תעודות- סיום סמסטר

מעורבות חברתית – הזנת הערות בתעודה

מבנה תעודת הבגרות 

הגינות, יושר וטוהר הבחינות

 

סיור במוזיאון יד ושם 

קבלת החלטות ומשמעותן

 

תעודות- סיום סמסטר

מעורבות חברתית – הזנת הערות בתעודה

 

הכנת התלמידים לחיים בוגרים: לקראת חיים חדשים, פרידה מבית הספר והכנה לעתיד

פברואר

גלישה בטוחה – בריונות ברשת:  

 

ט"ו בשבט ואיכות הסביבה

 

יום המשפחה – יחסי הורים ומתבגרים

גלישה בטוחה – התנהלות חכמה ברשת:

פיתוח כללי זהירות ברשת, הפעלת שיקול דעת בעת השיתוף במידע ברשת, שימוש במילים כתובות 

 

ט"ו בשבט קיימות וצדק סביבתי

גלישה בטוחה – דור המסכים:

שמירה על קשרים בינאישיים ,שמירה עצמית, כבוד הדדי

 

ט"ו בשבט – כנסת ישראל

 

מעורבות אזרחית פעילה –מדינה מתוקנת

 

הכנה לצה"ל – צבא וחברה 

מעורבות אזרחית פעילה: לחיות במדינה דמוקרטית-זהות חוקתית

 

סיור בבית המשפט העליון

 

מיניות בריאה  
מרץ

הכנה לבית ווהלין + סיור  

 

פורימון

 

יום המעשים הטובים )1202...16(

 

פסח – ניקיון כיתתי ו"ליל-סדר"

להיות אזרח מודע: זיהוי קונפליקט, חיזוק שומר הסף שבי, פיתוח נורמות של אחריות חברתית המעודדת זיהוי מצבי פגיעה וסיוע לחברים. 

 

הכנה לטיול השנתי + הטיול השנתי

 

פורימון

 

יום המעשים הטובים (1202...16)


פסח – ניקיון כיתתי ו"ליל-סדר"

אלכוהול ונהיגה 

 

הכנה לצה"ל - קווים לדמותו, גורמי כוחו של צה"ל 

 

פורימון

 

יום המעשים הטובים (1202...16)


פסח – ניקיון כיתתי ו"ליל-סדר"

חברות ושיתוף פעולה – הכנות לטקס סיום 

 

פורימון

 

יום המעשים הטובים (1202...16)

 

פסח – ניקיון כיתתי ו"ליל-סדר"

אפריל

עשרת ימי תודה 

 

יום השואה – מאבק קיומי ואנטישמיות

פרויקט "אהל-שם ונר "

 

יום הזיכרון – חללי בית הספר יום העצמאות – תרבות ישראלית

 

הכנה לטיול השנתי + טיול שנתי

עשרת ימי תודה

 

יום השואה – מנהיגות: תנועות הנוער פרויקט "אהל-שם ונר "

 

הצגה – אנה פרנק

יום הזיכרון – חללי בית הספר יום העצמאות – בארץ ובתפוצות

המשך הבנת מה זה בחירה ותהליכי בחירה

מעורבות חברתית – סטטוס + איסוף רפלקציות

עשרת ימי תודה

 

יום השואה –  זיכרון השואה בחברה הישראלית

פרויקט "אהל-שם ונר "

 

יום הזיכרון – חללי בית הספר יום העצמאות – הישגי המדינה ואתגריה

מעורבות חברתית – סטטוס + איסוף רפלקציות

עשרת ימי תודה

 

יום השואה – אחריות אישית  פרויקט "אהל-שם ונר "

 

יום הזיכרון – חללי בית הספר יום העצמאות

 

הכנות למסיבת הסיום 

מאי

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה – כתכנית עצמאית וכהכנה לתכנית המעורבות

 

יום ירושלים - ירושלים שלנו

 

חג השבועות

להיות אזרח במדינת ישראל: 

אזרחות – חובות וזכויות האזרח

חשיבותה של תעודת הזהות ומושג הזהות במדינת ישראל. 

 

הכרות עם חזונו של הרצל 

 

ביקור במוזיאון רבין

יום ירושלים - כמו כולן ובכל זאת אחרת

מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית 

 

יום ירושלים – ירושלים של מי?

הכנות למסיבת הסיום

 

בחינות הבגרות 
יוני סיכום שנה ראשונה בתיכון החופש הגדול – זיהוי מצבי סיכון ,מניעה ודיווח

סיכום שנה – משוב אמצע הדרך  אירועים, חוויות, מסקנות ולקחים.

תרבות הפנאי, עבודה במישור המעשי והערכי

 

תעודות סיום שנה

מעורבות חברתית – הזנת הערות בתעודה

סיום ופרידה סיכום השנה: תכנון זמן לקראת י"ב – מה זה זמן נכון ,איך אני מסדר לוח זמנים ולמה זה חשוב 

 

תעודות סיום שנה

מעורבות חברתית – הזנת הערות בתעודה

טקס סיום י"ב

 

טקס מצטיינים