תיכון אהל שם | תקווה ישראלית

תקווה ישראלית

"אם נאמין שלא נגזר עלינו, אלא נועדנו לחיות יחד – נוכל לאתגר"
                                                                                                                  (ראובן ריבלין)

אודות

תקוה ישראלית היא תכנית הדגל של נשיא המדינה לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית - חילונים, חרדים, דתיים וערבים. תקווה ישראלית פועלת לקידום השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה ובכלכלה, וליצירת שיתופי פעולה ביניהם בתחומי מפתח ובראשם החינוך, האקדמיה, התעסוקה, השלטון המקומי והספורט. תקווה ישראלית מבקשת לחזק את ה"יחד" של החברה הישראלית תוך מתן כבוד ומקום לכל קבוצה המרכיבה אותו. כל זאת, במטרה להבטיח את חוסנה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

עץ הסובלנות

בשנת 2019 ניטע בחצר בית הספר עץ זית כסמל לאחווה. סובלנות בשיתוף עם נציגי העדה הדרוזית.

 

 


יוזמות אברהם حول مبادرات إبراهيم

יוזמות אברהם הוא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. הארגון פועל לממש את ההבטחה שנכללה במגילת העצמאות ל"שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" ולהשתית "אזרחות מלאה ושווה" ליהודים ולערבים במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתם של אזרחיה הערבים, וזאת לצד מדינה פלסטינית שתתקיים בשלום לצד מדינת ישראל.

רציונל התכנית

תלמידי בתי ספר מהחברה היהודית בישראל לא מכירים את האזרחים הערבים במדינת ישראל. הם אינם חשופים לתרבות שלהם, למגמות ולטרנדים בחיי היום יום של הצעירים, לתקוות ולחלומות שלהם. התוצאות של חוסר ההכרות הן התפתחות דעות קדומות וחשיבה סטריאוטיפית לצד תפיסתם כזולת ייחודי ואנושי/ במתווה הקיים של מערכות החינוך הנפרדות לא מתאפשרת לתלמידים יהודים חשיפה ומפגש איכותי ובלתי אמצעי עם החברה הערבית בישראל, זאת בשעה שיעילותם של מפגשים מסוג זה הוכחו כמועילים בצמצום דעות קדומות, עמדות גזעניות וחשש מהאחר. על כן, גובשה התכנית על מנת לספק פלטפורמת חשיפה ומפגש של תלמידות ותלמידי התיכון היהודים לחברה הערבית באין מתווה דומה קיים בתכנית הלימודים הקונבנציונאלית.

מטרות התכנית

התכנית נולדה בשל הצורך להגברת ההיכרות והפחתת סטריאוטיפים וגזענות בקרב מתבגרים. זאת, בין השאר בעקבות סקרים ומחקרים רבים, על פיהם הגזענות בקרב מתבגרים גבוהה מאד ומחייבת התערבות חינוכית מערכתית. מבקר המדינה קבע בדוח "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות" כבר ב-2016, כי ממחקרים וסקרים שבחנו כותבי הדוח "…עולה תמונת מצב רבת-פנים של עמדות אנטי-דמוקרטיות וגזעניות בקרב בני נוער מצד אחד והיעדר כלים חינוכיים בידי הצוות החינוכי להתמודדות עמן מצד אחר".

תיאור התכנית

התכנית מבוססת על סדרת הרצאות לתלמידות ותלמידי בית הספר. התלמידים שומעים הרצאות מפי מרצים ערבים המספרים סיפור אישי וחברתי, המלמד על מקומם של אזרחים ערבים בישראל ועל מחירה של הגזענות. ההרצאות בנושא החברה הערבית והאזרחים הערבים בישראל במגוון נושאים: ההיסטוריה, התרבות, האתגרים והמאפיינים הסוציולוגיים, דמוגרפיים, דתיים, סוציו-אקונומיים ואחרים בישובים הערבים. ההרצאות המועברות ע"י מרצות ומרצים ערבים מתחומי האמנות, התקשורת, וטלוויזיה, חושפות את התלמידים היהודים לחברה הערבית, שבגלל מאפייני החיים הנפרדים בישראל, אינם נחשפים אליה כחלק מחיי היום יום שלהם.

השיח מתקיים בסגנון "ערבים, מה השאלה?", التربية للحياة المشتركة في المدارس الثانوية במסגרתו מכינים התלמידים מראש שאלות בנושאים שונים הקשורים לחברה הערבית, למעמדה בחברה הישראלית ולסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני. השיח מתאפיין  בפתיחות רבה ובשיח בגובה העיניים.

 

אתר יוזמות אברהם